عقیده خرمشهر بیماری خرمشهر خودسوزی بیمارستان

عقیده: خرمشهر بیماری خرمشهر خودسوزی بیمارستان آتش نشانی بیمارستان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اجتماعی 25درصد دلواپس آینده اند ، 45درصد تهرانی ها،برای وضع معیشتی خود استرس دارند

رئیس انجمن علمی پزشکی روان تنی کشور عزیزمان ایران گفت: طبق مطالعه‌ای که سال 1395 در 22 منطقه پایتخت کشور عزیزمان ایران انجام شد، 80.7 درصد شهروندان تهرانی هر سا

25درصد دلواپس آینده اند ، 45درصد تهرانی ها،برای وضع معیشتی خود استرس دارند

45درصد تهرانی ها،برای وضع معیشتی خود استرس دارند/25درصد دلواپس آینده اند

عبارات مهم : استرس

رئیس انجمن علمی پزشکی روان تنی کشور عزیزمان ایران گفت: طبق مطالعه ای که سال 1395 در 22 منطقه پایتخت کشور عزیزمان ایران انجام شد، 80.7 درصد شهروندان تهرانی هر سال حداقل یک مناسبت استرس زای شدید را تجربه می کنند که اغلب در سه حوزه اقتصادی، خانوادگی و سلامت است.

کشور عزیزمان ایران نوشت:احمدعلی نوربالا در نخستین همایش انجمن علمی پزشکی روان تنی کشور عزیزمان ایران اظهار داشت: این مطالعه در یک جمعیت 6 هزار نفره، 6 گروه سنی ازجمله نوجوانان و افراد بالای 17 سال و هر دو گروه جنسی دارای اوضاع اقتصادی بالا، میانگین و پایین و در پنج بخش شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز پایتخت کشور عزیزمان ایران انجام شده است است.

وی افزود: همچنین 51.6 درصد این افراد مرد و 48.4 درصد زن، 45.5 درصد مجرد، 16.5 درصد بیکار، 58.2 درصد شاغل و 38.1 درصد مستأجر و 41.5 درصد مالک منزل بودند.

25درصد دلواپس آینده اند ، 45درصد تهرانی ها،برای وضع معیشتی خود استرس دارند

رئیس انجمن روان تنی کشور عزیزمان ایران توضیح داد: نتیجه های این مطالعه حاکی از آن بود که 45.6 درصد تهرانی ها فشار روانی ناشی از اوضاع اقتصادی، 28.8 درصد فشار روانی ناشی از اوضاع سلامتی و 25.7 درصد نیز نگرانی از آینده را تجربه کرده اند.

نوربالا افزود: از این افراد خواستیم که نظر خود را در مورد اوضاع اقتصادی و سلامت خود بیان کنند که از این تعداد 24.4 درصد اعلام کردند که در اوضاع میانگین اقتصادی قرار دارند و 12.6 درصد اوضاع سلامت خود را عالی و 36.9 درصد خوب اعلام کردند.

رئیس انجمن علمی پزشکی روان تنی کشور عزیزمان ایران گفت: طبق مطالعه‌ای که سال 1395 در 22 منطقه پایتخت کشور عزیزمان ایران انجام شد، 80.7 درصد شهروندان تهرانی هر سا

رئیس نخستین همایش روان تنی کشور عزیزمان ایران گفت: توصیه حائز اهمیت در نتیجه های این مطالعه این بود که تهرانی ها زیاد از اینکه در مواجهه با اتفاق استرس زا باشند، دلواپس آینده زندگی خود همچون نگرانی از آینده اوضاع مالی و اقتصادی، آینده شغلی، آینده فردی و خانوادگی، آینده سلامتی، بیماری و مصدومیت و معلولیت، بی ثباتی اقتصادی و فوت عزیزان خود بودند.

واژه های کلیدی: استرس | ایران | تهرانی | مطالعه | اقتصادی | تهرانی ها | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs